Creació d’escenaris virtuals a la carta

Amb la infografia 3D, és a dir, la creació d’imatges virtuals per ordinador, es poden assolir qualsevol escenari imaginable i per qualsevol aplicació, com la publicitat, videojocs, realitat augmentada, etc.

També és pot combinar el 3D amb imatges reals obtingudes mitjançant fotografies professionals.