Disseny de pàgina web de ‘Curs On-line’ amb diferents usuaris

Podem dissenyar pàgines web totalment funcionals amb format de curs acadèmic. www.fibrodolor.org conté diferents rols d’usuaris que poden interactuar amb les ponències presentades en format de vídeo. S’ha creat també un espai de discussió i un altre d’avaluació dels alumnes

anbimedia dissenya la pàgina de fibrodolor.org. anbimedia.com