Fotomuntatges a partir de varies fotografies

Foto: Carles Carreras. Fotomuntatges a partir de varies fotos

Els fotomuntatges a partir de vàries fotografies donen múltiples possibilitats i resultats. És possible integrar qualsevol objecte o personatge en qualsevol entorn o escenari fotografiat prèvia o posteriorment. No calen desplaçaments de models a llocs de difícil accés, ja que es poden fer les seves fotos a l’estudi, i per altra banda es fan les fotos del escenari. La fusió de les dues fotografies donen resultats espectaculars.

Aquesta fotografia són en realitat dues: una de l’entorn, i l’altra d’estudi. Manta de l’ikea.

També ideals per a publicitat o fotos personals originals.